Wettelijke vermelding

auteursrechten

De website www.beercrush.be is eigendom van en wordt beheerd door Beer Crush SRL met maatschappelijke zetel te 44 Kasterlindenstraat 1082 Brussel en geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BE0747927210

Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd. Alle teksten, lay-outs, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of wijziging vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Intellectueel eigendom

De domeinnaam van de site, het merk Beer Crush en alle andere vormen van intellectueel eigendom op deze site, inclusief het logo en de naam van Beer Crush, zijn eigendom van Beer Crush BVBA en worden beschermd door de wet. Elk gebruik van enige vorm van intellectueel eigendom vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beer Crush BVBA

 

Beperking van aansprakelijkheid

Beer Crush kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de informatie vermeld op de site. Beer Crush kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar site of de aangeboden producten wijzigen.

Deze site bevat hyperlinks naar andere sites die niet onder controle of toezicht staan ​​van Beer Crush, dus we geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, wettigheid of volledigheid van de informatie op deze sites. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op deze sites.

 

Wijziging en nietigheid

Beer Crush behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid en deze wettelijke kennisgeving te wijzigen, die van kracht worden wanneer ze op de site worden bijgewerkt. De eventuele nietigheid van een bepaling brengt geenszins de nietigheid van al deze bepalingen met zich mee.

Jurisdictie

Dit privacybeleid en deze juridische kennisgeving zullen worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot dit privacybeleid en deze juridische kennisgeving.