Algemene verkoopvoorwaarden

Artikelen 1 - Definities De verschillende definities zijn van toepassing:

1. Merchant: de natuurlijke persoon die producten op afstand verkoopt aan consumenten

2. Consument: de natuurlijke persoon die voor privédoeleinden een bestelling plaatst

3. Herroepingsrecht: de consument kan binnen 14 kalenderdagen de koop herroepen

Sectie 2 -

Le Merchant Beer Crush SRL Telefoonnummer: 0496 285 170 E-mailadres: florian@beercrush.be BTW-identificatienummer: BE0747927210


Artikel 3 – Toepassingsgebieden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten gepubliceerd op de site www.beercrush.be

2. De algemene verkoopvoorwaarden zijn online beschikbaar en het is mogelijk om een ​​exemplaar per post te ontvangen via florian@ b eercrush .be

3. In geval van productspecifieke voorwaarden kan de consument zich beroepen op de voorwaarde die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bevat een precieze titel die verwijst naar het product dat door de brouwerij op de markt wordt gebracht.

2. Als er meerdere capaciteiten zijn, moet deze worden gespecificeerd.

3. Afbeeldingen zijn niet bindend.

4. Fouten of duidelijke gebreken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de handelaar.

Artikel 5 – De prijs
Prijzen zijn inclusief belastingen en accijnzen.

Artikel 6 – Betaling Betaling geschiedt contant per bankkaart. Indien onderling overeengekomen kan dit ook via overschrijving. In geval van betaling via overschrijving, begint de uitvoeringstermijn van de bestelling op de dag van ontvangst van de betaling.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. Bezorgkosten verschillen per land en worden aangegeven in de winkelwagen.

2. Maximale levertijd bestelling: 10 werkdagen tenzij onderling overeengekomen.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.

4. Bij vertraging of gedeeltelijke nakoming wordt de consument hiervan binnen 7 kalenderdagen op de hoogte gesteld. Laatstgenoemde kan zonder opgaaf van redenen om terugbetaling vragen.

5. Bij gedeeltelijke nakoming wordt door de ondernemer een vervangend artikel aangeboden. Bij weigering zal de handelaar de ontbrekende producten terugbetalen. Alle leveringskosten blijven ten laste van de consument.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten tot het moment van bezorging van de producten aan de consument bij de ondernemer. De consument kan kiezen tussen een terugbetaling of een nieuwe zending. Nieuwe zendingen worden verzonden na ontvangst van de vorige zending met een maximale vertraging van 14 dagen.

7. Bij 2 opeenvolgende beschadigde of ontbrekende zendingen behoudt de handelaar zich het recht voor om de bestelling te annuleren zonder enige andere vergoeding dan terugbetaling daarvan.

Artikel 8 – Klachten
1. Klachten dienen binnen 14 dagen te worden ingediend. 2. De handelaar reageert binnen 14 dagen.

Artikel 9 - Geschillen Op de verkoop is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Administratief adres van Beer Crush SRL:
Kasterlindenstraat 44, 1082 Brussel, België